Tiêu chí đo lường chất lượng vải trong sản phẩm

Người viết: - Ngày viết: Friday, May 17, 2019 | 20:49 - Lượt xem: 155

Anonymous
May 17, 2019 08:49 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Cách kiểm tra và khả năng của vải trong việc sản xuất quần áo cho ngành đặc thù. https://minhgiahuy.com/san-xuat-tui/dat-in-tui-vai-bo/
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: