Thay thế Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN

Người viết: - Ngày viết: Monday, Nov 25, 2019 | 11:05 - Lượt xem: 44

Anonymous
Nov 25, 2019 11:05 AM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Kính gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Quyết định số 46/2017/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành đã lâu, theo đó căn cứ pháp lý của Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN cũng không còn hiệu lực. Vậy xin Tổng cục cho biết đã có văn bản thay thế Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN chưa? nếu chưa lộ trình thay thế như thế nào? Cám ơn.
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: