tạm dừng ban hành một số TCVN

Người viết: - Ngày viết: Friday, Jun 14, 2019 | 14:07 - Lượt xem: 125

Anonymous
Jun 14, 2019 02:07 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Hội Trắc địa Bản đồ Việt Nam Hội Trắc địa Bản đồ Việt Nam kiến nghị cần xem xét, rà soát lại , tạm dừng ban hành một số TCVN trong lĩnh vực đo đạc bản đồ vì chưa đủ điều kiện và còn nhiều mâu thuẫn và chưa thống nhất, khó có thể áp dụng trong thực tế: - Tc Cơ sở dữ liệu địa lý - xây dựng siêu dữ liệu: mâu thuẫn và ko thống nhất vơi Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu. - Các tiêu chuẩn dịch: chưa chính xác và không phù hợp khi áp dụng tại Việt nam - Tc Bản đồ địa hình - Biên tập chế in bản đồ: Qui trình không hợp lý và không phù hợp khi áp dụng vào thực tế sx
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: