Làm thế nào để hiểu đúng tính chất, và chất lượng trong ngành may

Người viết: - Ngày viết: Monday, May 20, 2019 | 21:09 - Lượt xem: 120

Anonymous
May 20, 2019 09:09 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Trong ngành may mặc có rất nhiều tiêu chuẩn và chất lượng nguyên phụ liệu khác nhau. Làm sao để hiểu đúng bản chất của chúng. May Minh Gia Huy trình bày rõ về vấn đề này  
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: