Kiểm định cân điện tử

Người viết: - Ngày viết: Friday, Oct 11, 2019 | 19:17 - Lượt xem: 85

Anonymous
Oct 11, 2019 07:17 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Kính gửi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chúng tôi la doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp tranh thiết bị cho ngành in. Hiện tại chúng tôi có nhập khẩu 1 cân điện tử, dùng cân mực tại chi cục hải quan chuyển phát nhanh. Tuy nhiên hải quan yêu cầu chúng tôi phải đăng kí duyệt mẫu. Vậy là đúng hay sai? Quy trình gửi duyệt mẫu ntn? Xin hướng dẫn cho doanh nghiệp chúng tôi.
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: