Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Người viết: - Ngày viết: Thursday, Aug 29, 2019 | 9:33 - Lượt xem: 67

Anonymous
Aug 29, 2019 09:33 AM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Năm 2015 cơ quan tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (theo Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN). Bây giờ làm lại theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP thì chuẩn bị hồ sơ theo trường hợp nào tại điều 6 của Nghị định ạ (cấp mới - cấp sửa đổi, bổ sung hay cấp lại). Trân trọng cảm ơn!      
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: