Đặt may túi vải canvas như thế nào để chất lượng ?

Người viết: - Ngày viết: Thursday, Aug 1, 2019 | 22:30 - Lượt xem: 20

Anonymous
Aug 01, 2019 10:30 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Hiện trên thị trường vải là loại khó kiểm định chất lượng nhất. Trước mình đặt may túi vải canvas cũng có nhiều loại vải canvas khác nhau. Để đưa ra tiêu chuẩn vải là vấn đề khó
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: