Cục An toàn lao động là gì?

Người viết: - Ngày viết: Sunday, Nov 17, 2019 | 10:16 - Lượt xem: 34

Anonymous
Nov 17, 2019 10:16 AM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
 Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Cục An toàn lao động có tên giao dịch quốc tế là Department of Work Safety, viết tắt là DWS. Trong nhiều năm qua cục An toàn lao động là đơn vị mẫu thực hiện theo phương châm: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả đã giúp giải quyết các vấn đề về lao động rất hiệu quả.    
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: