Công bố tiêu chuẩn cho dịch vụ cho thuê phòng học

Người viết: - Ngày viết: Monday, Sep 23, 2019 | 14:43 - Lượt xem: 86

Anonymous
Sep 23, 2019 02:43 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Xin chào mọi người, tôi là cơ sở kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê phòng hội nghị, hội thảo, hội trường, cho thuê phòng học, phòng họp, nhận tổ chức sự kiện, cho thuê địa điểm tổ chức sự kiện và các dịch vụ sự kiện liên quan... Thì nên đăng ký làm tiêu chuẩn chất lượng thế nào ? Xin cảm ơn !
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: