3 cách để đặt lại thứ tự bài viết trên Website WordPress

Người viết: - Ngày viết: Monday, Jan 13, 2020 | 15:30 - Lượt xem: 31

Anonymous
Jan 13, 2020 03:30 PM 0 Các câu trả lời Câu hỏi khác
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
<p style="text-align: justify;">Theo mặc định, các bài đăng WordPress được sắp xếp dựa trên ngày mà chúng được xuất bản. Và nếu bạn đã từng cố gắng <a href="https://taowebsite.com.vn/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>đặt lại thứ tự bài viết</strong></span></a> trên Website WordPress thì bạn sẽ biết rõ rằng không có cách tích hợp vào để làm điều đó.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, nếu bạn muốn di chuyển một vài bài viết xung quanh, có ba phương pháp khác nhau để thực hiện nó - (1) thủ công thay đổi bài viết xuất bản ngày, (2) viết code cho một giải pháp tùy chỉnh, hoặc (3) sử dụng một plugin điều đó sẽ hoàn thành công việc một cách tự động.</p> <p style="text-align: justify;">Với ý nghĩ này, trong bài đăng này, chúng tôi sẽ thực hiện cả ba tùy chọn có sẵn cho bạn để sắp xếp lại các bài đăng trên Website của bạn. Nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem nhanh cách WordPress xử lý thứ tự bài đăng mặc định.</p> <p style="text-align: justify;">Bắt đầu nào!</p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;">Cách WordPress xử lý thứ tự bài đăng mặc định</span></h2> <p style="text-align: justify;">Tóm lại, WordPress <strong>đặt lại thứ tự bài viết</strong> trên Website theo thứ tự thời gian đảo ngược . Điều này về cơ bản có nghĩa là cách bài viết của bạn xuất hiện ở mặt trước phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm bạn xuất bản chúng.</p> <img class="size-full wp-image-527 aligncenter" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="520" /> <p style="text-align: justify;">Trên giao diện back-end, chúng tôi có tùy chọn sắp xếp các bài đăng theo cả ngày đăng và tiêu đề bài đăng. Nếu bạn đã từng xuất bản một loạt các bài đăng trên Web thì bạn sẽ biết rằng việc sắp xếp theo tiêu đề sẽ giúp việc theo dõi trở nên trực quan hơn nhiều.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-528" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-1.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="605" /></p> <p style="text-align: justify;">Chẳng hạn, nếu bạn đã xuất bản một loạt bài về thiết lập Web WordPress thì rất có thể bạn muốn bài đăng đầu tiên của loạt bài xuất hiện ở đầu danh sách chứ không phải ở cuối danh sách. Nó không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà trang web của bạn cung cấp mà còn giúp người đọc dễ dàng theo dõi chuỗi theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.</p> <p style="text-align: justify;">May mắn thay, có một vài cách bạn có thể sắp xếp lại các bài đăng trên Web WordPress để xuất hiện theo thứ tự hợp lý hơn ở mặt trước.</p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Cách đặt lại bài đăng trên Website WordPress</strong></span></h2> <p style="text-align: justify;">WordPress giúp người dùng dễ dàng tích hợp thêm chức năng tùy chỉnh vào phần mềm cốt lõi. Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy thực hiện ba cách khác nhau để bạn có thể sắp xếp lại các bài đăng trên Website WordPress ở mặt trước. Tất cả ba tùy chọn đều có lợi ích riêng và lựa chọn cuối cùng bạn quyết định phụ thuộc vào yêu cầu và trình độ hiểu biết kỹ thuật của bạn.</p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Tùy chọn 1: Thay đổi ngày đăng thủ công</strong></span></h2> <p style="text-align: justify;">Cách đơn giản nhất (và bản năng nhất) để sắp xếp lại các bài đăng trên Web WordPress ở mặt trước là thay đổi ngày đăng bài bằng tay.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-529" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-2.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="320" /></p> <p style="text-align: justify;">Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào bảng quản trị trang web WordPress của bạn và điều hướng đến Posts &gt; All Posts. Mở bài đăng bạn muốn ở đầu loạt bài của bạn trong màn hình Chỉnh sửa bài đăng và ghi lại ngày và thời gian khi nó được xuất bản.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-530" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-3.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="365" /></p> <p style="text-align: justify;">Bây giờ, quay lại Posts &gt; All Posts và chọn bài đăng bạn muốn xuất hiện tiếp theo trong dòng. Nhấp vào  Edit link in the “Published on”  trên Phần mềm và thay đổi dấu thời gian của bài đăng để trước ngày đăng bài dự định đi trước nó trong hàng đợi của loạt bài.</p> <p style="text-align: justify;">Lặp lại quá trình tương tự cho tất cả các bài viết trong loạt bài của bạn.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-531" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-4.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="605" /></p> <p style="text-align: justify;">Thay đổi ngày đăng thủ công là cực kỳ dễ thực hiện nếu bạn có một số ít bài đăng cần phải được lại. Tùy chọn này không hiệu quả khi bạn có hàng trăm bài đăng để đặt lại hoặc khi dấu thời gian là một yếu tố quan trọng của bài đăng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Tùy chọn 2: Thêm mã cho một giải pháp tùy chỉnh</strong></span></h2> <p style="text-align: justify;">Vì WordPress là mã nguồn mở, nó cho phép các nhà phát triển viết mã tùy chỉnh để tích hợp chức năng bổ sung cho phần mềm cốt lõi - ngay cả khi đó là để đặt lại các bài đăng trên Web của WordPress. Như mọi khi, hãy nhớ sao lưu toàn bộ trang web của bạn trước khi bạn làm hỏng các tệp của nó.</p> <p style="text-align: justify;">Để bắt đầu, đăng nhập vào máy khách FTP và mở functions.phptệp của chủ đề đang hoạt động bằng cách điều hướng đến /wp-content/themes/ACTIVE-THEME/ từ thư mục gốc. Tiếp theo, mở functions.phptệp trong trình soạn thảo văn bản bạn chọn (trình soạn thảo văn bản thô, như Notepad; không phải MS Word) và chèn các dòng mã sau vào phía dưới:</p> <blockquote>function order_posts_by_title( $query ) { if ( $query-is_home() &amp;&amp; $query-is_main_query() ) { $query-set( 'orderby', 'title' ); $query-set( 'order', 'ASC' ); } } add_action( 'pre_get_posts', 'order_posts_by_title' );</blockquote> <p style="text-align: justify;">Khi bạn đã hoàn tất, hãy chắc chắn lưu tệp và tải lại nó vào thư mục chủ đề của trang web của bạn.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-532" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-5.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="460" /></p> <p style="text-align: justify;">Thêm đoạn mã này cho phép bạn sắp xếp lại các bài đăng trên Web WordPress theo tiêu đề ở mặt trước. Nhược điểm duy nhất của việc sử dụng mã này là nó sẽ sắp xếp lại tất cả các bài đăng trên Web của bạn, vĩnh viễn . Tất nhiên, bạn có thể tùy chỉnh nó hơn nữa để chỉ <strong>đặt lại thứ tự bài viết</strong> lại một nhóm bài đã chọn.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18pt;">Tùy chọn 3: Sử dụng plugin Post Types Order</span> </strong></h2> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn đã làm việc với WordPress một thời gian rồi thì có lẽ bạn đã biết rằng có một plugin làm (hầu hết) mọi thứ. Post Types Order plugin là một giải pháp miễn phí cho phép bạn xếp lại thứ tự bài đăng trên Web WordPress bằng cách đơn giản kéo và thả chúng vào đúng vị trí.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-533" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-6.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="772" height="250" /></p> <p style="text-align: justify;">Điều đầu tiên bạn cần phải làm là cài đặt và kích hoạt Post Types Order  plugin bằng cách điều hướng đến Plugins &gt; Add New từ bảng quản trị WordPress của bạn.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi được kích hoạt, hãy đi tới Settings &gt; Post Types Order  để định cấu hình cài đặt của plugin.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-534" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-7.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="525" /></p> <p style="text-align: justify;">Bây giờ, điều hướng đến  Posts &gt; All Posts  để bắt đầu sắp xếp lại các bài đăng trên Web. Tất cả bạn phải làm là kéo và thả các bài đăng vào bất kỳ thứ tự nào bạn muốn.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-535" src="https://taowebsite.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress-8.png" alt="3-cach-de-dat-lai-thu-tu-bai-viet-tren-website-wordpress" width="1000" height="590" /></p> <p style="text-align: justify;">Ưu điểm của việc sử dụng phương pháp này là để <strong>đặt lại thứ tự bài viết</strong> trên Web WordPress và dấu thời gian của mỗi bài đăng vẫn không thay đổi. Tuyệt vời nhất, các bài đăng sẽ xuất hiện ở mặt trước chính xác như cách họ làm ở mặt sau.</p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Tóm lại</strong></span></h2> <p style="text-align: justify;">Mặc dù WordPress không cung cấp bất kỳ chức năng đặt lại bài đăng nào ngay lập tức, nhưng bạn cần lựa chọn và thực hiện các phương pháp của riêng bạn. Chúng tôi đã đề cập đến ba trong số những cách dễ nhất để đặt lại các bài đăng trên Web WordPress ở mặt trước trong bài đăng này và hy vọng, bây giờ bạn thực sự hiểu cách thực hiện chúng.</p> <p style="text-align: justify;">Một vài tóm tắt nhanh chóng về những ưu điểm của từng phương pháp:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Nếu bạn chỉ muốn <strong>đặt lại thứ tự bài viết</strong> lại một vài bài đăng thì thay đổi dấu thời gian của họ theo cách thủ công là cách đơn giản nhất để thực hiện.</li> <li style="text-align: justify;">Một số người lại muốn sắp xếp lại các bài đăng trên Web dựa trên tiêu đề của họ (vĩnh viễn) thay vì việc có thể thêm một đoạn mã tùy chỉnh đến chủ đề hoạt động của họ functions.php tập tin.</li> <li style="text-align: justify;">Nếu bạn muốn sắp xếp lại các bài đăng trên Web mà không thay đổi dấu thời gian của chúng thì sử dụng plugin Post Type Order là một lựa chọn lý tưởng.</li> </ul>
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: