Quatest 3 thử nghiệm Ethylene Oxide trong thực phẩm bằng phương pháp mới

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 2, 2022 | 9:47 - Lượt xem: 1240

Ngày 11/02, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận cho Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) thử nghiệm Ethylene Oxide trong hóa chất, phụ gia thực phẩm theo phương pháp mới.

Theo đó, QUATEST 3 được thử nghiệm xác định hàm lượng Ethylene Oxide theo phương pháp thử của FAO JECFA Monograph 1, Vol 4 (2006) -1,4 – Dioxane and ethylene oxide; USP 43, 2020 – 1,4 và USP 43, 2020 – 1,4 – Dioxane and ethylene oxide.

Nguồn: Internet

Ngày 09/09/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã cấp Chứng nhận số 2699/TĐC-HCHQ chỉ định QUATEST 3 thử nghiệm

 *) Ethylene Oxide và  2-Chloroethanol trong thực phẩm bằng GC-MS/MS

*) Xác định hàm lượng Ethylene Oxide trong vật liệu dụng cụ, bao gói chứa đựng tiếp xúc với thực phẩm.

Thông tin chi tiết về chất Ethylene Oxide và  2-Chloroethanol http://www.quatest3.com.vn/quatest3-duoc-cap-giay-chung-nhan-thuc-hien-thu-nghiem-ham-luong-ethylene-oxide-va-2-chloroethanol-trong-thuc-pham?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Ngoài chỉ định QUATEST 3 thử nghiệm phép thử mới trên đối với Ethylene Oxide trong hóa chất, phụ gia thực phẩm,Tổng cục còn chỉ định QUATEST 3 thử nghiệm đối với các lĩnh vực thử nghiệm hóa khác như: Axit formic (HCOOH); Gelatin; Lưu huỳnh; Calci hydroxide (Ca(OH)2); than hoạt tính; Glycerin; NaCIO, TCCCA; Chất tẩy rửa…

Chị tiết các phép thử và phương pháp thử theo Chứng nhận số 333/TĐC-HCHQ tại đây

Quý khách thử nghiệm các lĩnh vực Hóa vui lòng liên hệ vào các số sau:

Theo VietQ