Quảng Ninh đánh giá 4 doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 14, 2022 | 14:12 - Lượt xem: 423

Mới đây tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành đánh giá tại chỗ 4 doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022.

Theo thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh, mới đây Hội đồng sơ tuyển GTCLQG đã tiến hành đánh giá tại chỗ tại 04 doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022 gồm: Công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long; Công ty TNHH nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc; Công ty Cổ phần Công nghệ ECo; Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi đánh giá, sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo hồ sơ tham dự, kiểm tra tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, các thành viên Hội đồng Sơ tuyển, Tổ chuyên gia đánh giá đã xác định những điểm chưa rõ ràng trong hồ sơ và kiểm tra sự chính xác của những thông tin đã được thể hiện trong Báo cáo tham dự.

Về cơ bản, các doanh nghiệp đã bám sát theo hướng dẫn mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2022. Trong thời gian từ 01/01/2019 đến nay, các tài liệu kiểm chứng đầy đủ trong đảm bảo theo quy định. Chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội và môi trường; không có sai phạm đã được xác nhận của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực xác nhận; làm tốt trách nhiệm với cộng đồng đặc biệt trên địa bàn tỉnh…

Theo đó, các thành viên Hội đồng Sơ tuyển, Tổ chuyên gia đánh giá GTCLQG năm 2022 đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo mẫu báo cáo giới thiệu doanh nghiệp, báo cáo theo 7 tiêu chí của GTCLQG năm 2022, bổ sung một số tài liệu minh chứng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường; hoàn thiện Hồ sơ gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/7/2022 để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

GTCLQG là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Với bề dày hơn 20 năm triển khai và hoạt động, GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Tham gia GTCLQG nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Theo VietQ