Quảng Nam bắt tay xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022 | 10:22 - Lượt xem: 1290

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa chủ trì cuộc họp về một số nội dung liên quan xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia cùng đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh HTX… và các bên liên quan tham gia cuộc họp. Theo Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, ngày 5/1/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 31 thực hiện Quyết định số 100 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch số 31 của UBND tỉnh tập trung vào 4 nội dung chính: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về TXNG sản phẩm, hàng hóa; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ TXNG; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TXNG.

Là đơn vị đầu mối triển khai Đề án 100 của Chính phủ, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia hiện đã hỗ trợ, đồng hành cùng 63 tỉnh, thành phố tham mưu, đóng góp ý kiến cho Sở Khoa học và Công nghệ tại một số địa phương thực hiện nội dung Kế hoạch triển khai Đề án 100.

Ông Bùi Bá Chính – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia chia sẻ giải pháp công nghệ TXNG sản phẩm, hàng hóa. 

Theo ông Bùi Bá Chính – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, đến nay có 55 địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; 45 địa phương đã tổ chức hoạt động tuyên truyền và tập huấn đào tạo các nội dung trong Đề án; 40 địa phương xác định được sản phẩm đặc trưng/sản phẩm ưu tiên thực hiện truy xuất nguồn gốc; 26 địa phương có các hoạt động chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc; 25 địa phương đã triển khai truy xuất nguồn gốc hoặc đã áp dụng tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm cụ thể.

“Quảng Nam là địa phương có nhiều sản phẩm hàng hóa đặc trưng, mang lại hiệu quả kinh tế lớn, việc triển khai áp dụng TXNG cho sản phẩm hàng hóa tại tỉnh sẽ góp phần quản lý, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, chất lượng, quảng bá và thương mại hóa sản phẩm một cách dễ dàng”, ông Chính nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia triển khai, chuẩn bị các nội dung phù hợp để sẵn sàng cập nhật thông tin về TXNG một số sản phẩm, hàng hóa của tỉnh ngay khi Cổng thông tin TXNG sản phẩm quốc gia được công bố.

Các sở, ban ngành chủ động vào cuộc làm mã số mã vạch, nhất là các Sở Công Thương, Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Kế hoạch & Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp. Việc sớm triển khai hệ thống TXNG sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể sản xuất kê khai, người dân truy cập đơn giản và Nhà nước quản lý dễ dàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, mở nhiều lớp tập huấn nâng cao nhận thức về TXNG. Giao Sở KH&CN chủ trì thực hiện các phần việc xây dựng hệ thống TXNG của tỉnh ngay sau thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần.

 Bảo Anh