QUACERT phối hợp Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 1, 2018 | 1:45 - Lượt xem: 1558

Từ ngày 21-28/5/2018, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) phối hợp với Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), cùng với sự hợp tác của Hiệp hội chuyên gia đánh giá hữu cơ Nhật Bản (JOIA), Trung tâm kiểm tra nguyên liệu nông nghiệp và thực phẩm Nhật Bản (FAMIC) tổ chức khóa đào tạo ‘Chuyên gia đánh giá hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS”

Đây là khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ của Việt Nam được thừa nhận quốc tế’ thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Học viên tham dự khóa học là các chuyên gia đánh giá trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm của QUACERT và các chuyên gia tư vấn thực hành hoạt động cải tiến năng suất chất lượng trong khuôn khổ nhiệm vụ nêu trên.


Ảnh chụp kỷ niệm lớp học 

Khóa đào tạo không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành đánh giá hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ của Nhật Bản (JAS) cho chuyên gia đánh giá mà còn là cơ hội để tìm hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn hữu cơ của Nhật Bản.Học viên nghe giảng

Bên cạnh mục tiêu đào tạo, các cán bộ QUACERT cũng đã trao đổi với các chuyên gia Nhật Bản để tìm hiểu cơ hội xây dựng năng lực chứng nhận cho tổ chức, đáp ứng mục tiêu đặt ra của nhiệm vụ.
Một số hình ảnh khóa đào tạo diễn ra từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 28/8/2018

Thực hành đánh giá tại công ty TNHH công nghệ Nông nghiệp hữu cơ Xứ sở Dế mèn

Tin bài: QUACERT