Phương thức quản lý chất lượng toàn diện (TQM) mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 20, 2022 | 15:51 - Lượt xem: 393

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Qualityl Management) là phương thức quản lý một tổ chức, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của các thành viên trong tổ chức để đạt được sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên.