Phương pháp thử nghiệm đối với nhiên liệu khí

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 21, 2022 | 10:05 - Lượt xem: 401

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang xây dựng một tiêu chuẩn cung cấp một phương pháp thử nghiệm để đo siloxan và trimethylsilanol (TMSOL) trong nhiên liệu khí.

Tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới được phát triển bởi Ủy ban nhiên liệu khí (D03) cung cấp một phương pháp thử nghiệm để đo siloxan và trimethylsilanol (TMSOL) trong nhiên liệu khí.

Được biết, Siloxan là các hợp chất hóa học, dễ bay hơi và có xu hướng khá bền trong môi trường. Có thể được tìm thấy trong các sản phẩm như mỹ phẩm, chất khử mùi, lớp phủ kính chắn gió chống thấm nước, phụ gia thực phẩm và một số loại xà phòng. Một ứng dụng siloxan nổi tiếng là “keo siloxan”. Đây là một chất lỏng có thể phun được, được sử dụng để chống thấm cho bê tông hoặc tường gạch nói chung. 

Tiêu chuẩn (D8455) đề cập đến hai loại nhiên liệu khí siloxan và TMSOL vì chúng là nguyên nhân gây nên sự tích tụ và gây ra các vấn đề khác nhau về nhiên liệu và hệ thống chạy bằng khí đốt. Điều này làm ảnh hưởng tới lưới khí và các yếu tố tạo ra điện như động cơ, tuabin và chất xúc tác.

Theo ông Jonathan Cross, thành viên của Ủy ban ASTM International, việc giám sát các chất này sẽ bảo vệ chất lượng khí đốt và tiếp tục tạo ra năng lượng tái tạo.

Ông Cross cũng cho biết: “Việc áp dụng tiêu chuẩn trong quá trình phân tích hai khí siloxan và TMSOL cho phép các nhà sản xuất khí sinh học, các nhà vận hành đường ống và các công ty tiện ích có thể giám sát nồng độ cho một số ứng dụng trong quá trình sản xuất. “Ví dụ, việc giám sát có thể giúp các nhà sản xuất xác định thời điểm khi nào các thiết bị khử siloxan có dấu hiệu hỏng hóc, để họ có thể thay thế vật liệu lọc và đưa nồng độ trở lại mức có thể chấp nhận được.”

Liên quan hệ thống tiêu chuẩn của Ủy ban ASTM, Ủy ban hệ thống đường ống nhựa của ASTM Quốc tế (F17) đã phê duyệt một tiêu chuẩn mới sẽ hỗ trợ sản xuất các hệ thống đường ống để vận chuyển chất lỏng và khí.

Được biết, Tiêu chuẩn mới (F3378 / F3378M) cho phép vận chuyển các chất lỏng bao gồm nước, hydrocacbon, kể cả dầu thô và chất lỏng pha hỗn hợp; nước chế biến mỏ dầu; nước muối; nước không uống được; và hóa chất mạnh sẽ được vận chuyển bằng các đường ống trong tiêu chuẩn n{y. Khí bao gồm mêtan, khí tự nhiên, trong số những loại khác.

Theo VietQ