Phú Yên: Đẩy mạnh kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2019 | 9:18 - Lượt xem: 1452

Trong tháng 8, Chi cục TCĐLCL Phú Yên đã tiến hành kiểm tra 38 phương tiện đo cột đo xăng tại 11 cơ sở.

Theo báo cáo tháng 8, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) Phú Yên đã tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu tại 11 cơ sở tương tứng 38 PTĐ. Trong đó, tại huyện Đông Hoà: 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Tuy An: 03 cơ sở 10 PTĐ; Thị xã Sông Cầu: 03 cơ sở 11 PTĐ; TP Tuy Hoà 03 cơ sở 11 PTĐ.

Trong tháng 8, Chi cục TCĐLCL Phú Yên kiểm tra hàng loạt phương tiện đo cột đo xăng dầu tại các cơ sở. (Ảnh minh họa)

Về công tác tiêu chuẩn chất lượng, TBT: Chi cục tiếp nhận 01 cơ sở công bố hợp chuẩn sản phẩm đá vật liệu xây dựng của chi nhánh công ty Nắng Ban Mai; Lấy 02 mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng phục vụ công tác kiểm tra tại Công ty TNHH xăng dầu Mười Sum (Cơ sở 1) và Công ty TNHH xăng dầu Chín Thử (Cơ sở 1).

Bên cạnh đó, gửi thông báo kết quả mẫu đạt chất lượng thử nghiệm đến 06 cơ sở: Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Thị trấn Phú Hòa (Công ty TNHH Thời Quán); Cửa hàng xăng dầu Lê Như Vi; Cửa hàng xăng dầu Bình Giang; Cửa hàng xăng dầu HTX-KD-DV Hòa Phong; Công ty TNHH xăng dầu Mười Sum (Cơ sở 1) và Công ty TNHH xăng dầu Chín Thử (Cơ sở 1).

Ngoài ra, Chi cục phối hợp với Đoàn Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Yên kiểm tra xăng dầu tại 10 cơ sở; Chi tiết: Huyện Sơn Hoà: 01 cơ sở 04 PTĐ; huyện Đồng Xuân: 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Sông Hinh: 02 cơ sở 07 PTĐ; huyện Tuy An: 01 cơ sở 04 PTĐ; Thị xã Sông Cầu: 02 cơ sở 10 PTĐ; TP Tuy Hoà 02 cơ sở 09 PTĐ. Phối hợp với Sở Nội Vụ tham gia đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Công thương tỉnh Phú Yên.

Về công tác quản lý ISO Hành chính: Chi cục kiểm tra việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan HCNN năm 2019 tại 61 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thị xã Sông Cầu: 17 đơn vị; huyện Tuy An: 15 đơn vị; thành phố Tuy Hòa: 17 đơn vị và UBND huyện Sông Hinh: 12 đơn vị.

Về hoạt động Kỹ thuật TCĐLCL: Tổng số phương tiện đo (PTĐ) được kiểm định (KĐ): 229 PTĐ, trong đó: 229 PTĐ đạt yêu cầu gồm: cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn, cân đĩa, cột đo cột xăng dầu, đồng hồ nước lạnh, áp kế kiểu lò xo, công tơ điện xoay chiều 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng.

Tổng số mẫu thử nghiệm 136 trong đó: 128 mẫu hóa – lý – vi sinh, gồm: 28 mẫu nước thải; 52 mẫu không khí; 09 mẫu nước mặt; 01 mẫu bột cá; 32 mẫu nước ngầm; 07 mẫu nước sinh hoạt; 01 mẫu đất; 01 mẫu nước giếng; 01 mẫu bùn thải; 02 mẫu nước sản xuất; 01 mẫu bột đá; 01 mẫu nước sông. 08 mẫu vật liệu xây dựng: gồm: 08 mẫu đo điện trở tiếp đất phòng sét.

Trong phương hướng hoạt động thời gian tới, hoạt động quản lý về TCĐLCL, Chi cục sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra về đo lường chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ và phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra về 3 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu; Xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 06/2019; Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký mã số, mã vạch; Tham dự hội nghị tập huấn năm 2019 cho cán bộ của Mạng lướng TBT Việt Nam tại TP Đà Nẵng từ ngày 21-24/8/2019; 

Về hoạt động kỹ thuật TCĐLCL: Thực hiện việc đăng ký yêu cầu thử nghiệm và kiểm định phương tiện đo của các cơ sở hết hạn trong tháng 09/2019.

 Vân Trương