Phú Thọ: Đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 27, 2022 | 9:29 - Lượt xem: 937

Năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ đã chủ trì thực hiện 05 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, qua kiểm tra, đã kịp thời xử lý những vi phạm và chấn chỉnh việc chấp hành quy định thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 03 đợt khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2021, Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt công tác tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cụ thể: Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ; Kế hoạch số 4835/KH-UBND ngày 21/10/2021 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025. Trong năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được Chi cục quan tâm thực hiện và đạt kết quả như: Biên tập và xuất bản 06 số bản tin Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Quản trị website:http://tcdlclphutho.gov.vn, Cập nhật 50 tin, bài trên trang thông tin điện tử của Chi cục và trang thông tin điện tử quảng bá, giới thiệu NHCN Chè Phú Thọ (chephutho.com.vn); Cung cấp 10 tin, bài về hoạt động quản lý Nhà nước về TCCL đăng tải trên Tập san Khoa học và Công nghệ Phú Thọ;

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng và phát sóng trên Đài PTTH tỉnh 02 phóng sự về hoạt động TCĐLCL; Soạn thảo, đề nghị cấp phép, in ấn, phát hành các văn bản hướng dẫn, phát  tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hướng dẫn thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn về TXNG, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa…

 Ảnh minh họa.

Năm 2021, Chi cục đã chủ trì thực hiện 05 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, qua kiểm tra đã kịp thời xử lý vi phạm và chấn chỉnh việc chấp hành quy định thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 03 đợt khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ và tiến độ theo Kế hoạch của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Phú Thọ đã đề xuất Hội đồng Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho 02 doanh nghiệp: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

Triển khai Kế hoạch số 2033/KH – UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đến năm 2021, Chi cục đã phối hợp với UBND các huyện, thành, thị đôn đốc UBND các xã thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đảm bảo yêu cầu về tiến độ và nội dung thực hiện. Năm 2021 có 199 cơ quan HCNN cấp xã trên 13 huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành việc công bố HTQLCL theo TCVN 9001: 2015 tại UBND các xã, phường, thị trấn.

Ông Khổng Danh Đạt – Phó Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động Chi cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt năng lực chuyên môn, sự sáng tạo để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong năm 2022. Thực hiện tốt kế hoạch về phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nguyễn Việt Hà