Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi đối với Dự thảo quy định Cấm đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em chứa Phthalates

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 15, 2018 | 2:19 - Lượt xem: 1608

Ngày 05/2/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi đối với Dự thảo quy định Cấm đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em chứa Phthalates mã thông báo G/TBT/N/USA/1186. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng ban hành một quy tắc để xác định một số chất dẻo và chất phụ gia không chứa chất phthalate mà Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng năm 2008 (CPSIA) cấm sử dụng trong đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em. Sau đó, Ủy ban ban hành một quy tắc loại bỏ một số chất phthalates khỏi danh sách cấm và bổ sung thêm các chất khác. Lần sửa đổi này sẽ thay đổi nguyên tắc xác  định các chất  phthalates bị cấm sử dụng trong đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc     trẻ em.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18 0677 00 e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1186/Rev. 1