Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Bộ LĐTBXH

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 3, 2020 | 9:44 - Lượt xem: 1061

Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) năm 2021, mới đây Tổng cục TCĐLCL đã có buổi làm việc với Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – LĐTBXH).

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch TCĐLCL, ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết, năm 2019 Bộ LĐTBXH đã ban hành 2 Thông tư, 3 QCVN và hoàn thiện trình ban hành 1 TCVN dự kiến ban hành trong quý III/2020.

“3 QCVN được Bộ LĐTBXH ban hành bao gồm: Quy chuẩn đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa; quy chuẩn về phương tiện bảo vệ cá nhân- giày ủng an toàn và quy chuẩn an toàn lao động đối với thang máy”, ông Nhưỡng cho biết.

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh chủ trì buổi làm việc với Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH)

Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) báo cáo kết quả hoạt động TCĐLCL tại buổi làm việc. 

Bên cạnh đó, hoạt động thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ cũng đã được tiếp tục triển khai.

Năm 2019, Bộ LĐTBXH cũng đã giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu đối với sản phẩm thang máy điện và phương tiện bảo vệ cá nhân cho hơn 5.000 hồ sơ đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm 2020, giải quyết hơn 2000 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Ông Nhưỡng cũng nêu những khó khăn trong vấn đề chứng nhận, thử nghiệm chất lượng đối với các sản phẩm hàng hóa đặc thù an toàn lao động phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do các phòng thử nghiệm chưa đáp ứng được các chỉ tiêu quy định.

Trao đổi tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh đánh giá cao sự phối hợp giữa Tổng cục TCĐLCL và Cục An toàn lao động trong công tác xây dựng, triển khai các văn bản QPPL, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công tác đánh giá sự lohuf hợp, quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cũng nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa việc thúc đẩy tiến độ soạn thảo TCVN về an toàn vệ sinh lao động khẩn trương hoàn thiện để trình công bố.

“Tổng cục đề nghị Cục An toàn lao động chủ trì, phối hợp tuyên truyền và đề xuất Kế hoạch thực hiện trong chức năng nhiệm vụ của Cục, Bộ LĐTBXH để thực hiện Quyết định 996 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2030”, ông Vinh nói.

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Đối với định hướng kế hoạch năm 2021, Tổng cục TCĐLCL đề nghị Cục An toàn lao động tập trung vào triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 996, Quyết định 19, hoạt động đánh giá sự phù hợp và công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tăng cường phối hợp với đơn vị thuộc Tổng cục trong việc thực hiện kiểm tra chất lượng và ghi nhãn các sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cũng nhấn mạnh việc Bộ LĐTBXH tuân thủ các yêu cầu liên quan đến bản quyền tiêu chuẩn, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục lập kế hoạch dịch chuyển, chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, thống nhất trao đổi về vấn đề bản quyền với các tổ chức tiêu chuẩn hóa khu vực và nước ngoài như: CEN, BSI, ASTM, JISC, KATA, ASME…

Ngoài ra Bộ LĐTBXH cũng nhanh chóng thực hiện rà soát chương trình xây dựng văn bản QPPL theo phạm vi của Hiệp định TBT để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ minh bạch hóa.

Bảo Anh