Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL: Áp dụng bộ tiêu chuẩn để phát triển đô thị thông minh

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 15, 2019 | 14:11 - Lượt xem: 1173

“Từ năm 2017, Tổng cục TCĐLCL đã trình Bộ KH&CN công bố bộ tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất thông minh”, ông Hà Minh Hiệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chia sẻ.

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) đang ngày càng tác động tới mọi mặt đời sống, kéo theo đó là mật độ đô thị ngày càng cao. Từ đó, khái niệm về “cộng đồng thông minh” được ra đời để giải quyết thách thức nảy sinh của quá trình đô thị hóa bằng cách kết hợp các loại hình hạ tầng đô thị khác nhau một cách hợp lý và hiệu quả.

Một khía cạnh quan trọng của cộng đồng thông minh là tích hợp các hạ tầng đô thị như là “một hệ thống các hệ thống”. Cho đến nay vẫn chưa thể đảm bảo được sự nhất quán và tích hợp giữa các loại hình hạ tầng đô thị để đáp ứng những yêu cầu đối với hạ tầng thông minh cho cộng đồng vì thực tế các nhà quản lý và điều hành đô thị hiện chỉ tập trung vào việc lắp ghép và ứng dụng các giải pháp cho từng hệ thống hạ tầng đô thị một cách đơn lẻ.

Để đảm bảo tính nhất quán và tích hợp giữa các hạ tầng thông minh cho cộng đồng nói chung, trước hết cần phải làm rõ, sắp xếp và phân bố các chức năng của từng hệ thống hạ tầng dựa trên nhu cầu của một cộng đồng thông minh, sau đó cần phải xem xét các quan điểm của các bên liên quan và vòng đời hạ tầng.

Ông Hà Minh Hiệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL. 

Do đó, cần có một khuôn khổ mới để phát triển và vận hành của tổng thể một hạ tầng thông minh cho cộng đồng có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đồng thời thiết lập chức năng thống nhất và đồng bộ cho từng hạ tầng thông minh cho cộng đồng nhằm đạt được sự chia sẻ thông tin cũng như sự đồng thuận giữa các bên liên quan.

Để giải quyết bài toán trên, được biết, Tổng cục TCĐLCL, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng tiêu chuẩn về đô thị thông minh. Theo ông Hà Minh Hiệp – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, từ năm 2017, Tổng cục TCĐLCL đã trình Bộ KH&CN công bố bộ tiêu chuẩn liên quan đến đô thị thông minh. Hiện đã trình Bộ công bố 14 bộ tiêu chuẩn, trong đó; TCVN 12135, TCVN 37120 về đô thị thông minh bền vững.

Trong bộ tiêu chuẩn TCVN 37120 có 18 chỉ số đánh giá mức độ thông minh, hài lòng cung cấp dịch vụ của đô thị thông minh, giáo dục… Cũng theo ông Hiệp, để tiếp cận các bộ tiêu chuẩn để tối đa hóa hiệu quả trong tương lai, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện có bài bản trong hoạt động Kinh doanh của mình. “Các TCVN khung về đô thị thông minh sẽ được xem là cơ sở nền tảng thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 định hướng đến năm 2030 của Việt Nam”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL nhấn mạnh. 

 Thảo Nguyên