Phó Tổng cục trưởng: Ông Nguyễn Nam Hải

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2017 | 2:24 - Lượt xem: 3520

Ông Nguyễn Nam Hải sinh ngày 31 tháng 1 năm 1974 tại Hà Nội.

Tóm tắt quá trình công tác:

 –         1990-1995: Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

–         1998-2000: Học cao học tại trường Đại học RMIT .

–         2/2001-1/2002: Phụ trách Phòng Chứng nhận, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

–         1/2002-5/2002: Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ chứng nhận, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

–         5/2002-12/2005: Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

–         12/2005-11/2008: Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

–         12/2008-3/2014: Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Phó Bí thư Chi bộ.

–         4/2014 đến nay: Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

–         Cao cấp lý luận chính trị.