Phó Tổng cục trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Linh

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2017 | 2:26 - Lượt xem: 14255

Ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1979 tại Hà Nội

Tóm tắt quá trình công tác:

–       1996-2000: Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

–       2005-2006: Học cao học tại Đại học Tổng hợp Leeds, Vương Quốc Anh

–       2010-2016: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

–       2015-2017: Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

–       10/2000-01/2002: Nhân viên kỹ thuật tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert)

–       01/2002-6/2003: Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

–       6/2003-11/2006: Trưởng bộ phận Tổ chức cán bộ; Chuyên gia đánh giá trưởng các hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm thuộc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

–       11/2006-6/2007: Phụ trách Phòng Hành chính Tổ chức; Chuyên gia đánh giá trưởng các hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm thuộc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp  

–       6/2007-7/2009: Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổ chức; Chuyên gia đánh giá trưởng các hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm thuộc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

–       7/2009-01/2010: Phó Trưởng ban Đảm bảo chất lượng; Chuyên gia đánh giá trưởng các hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm thuộc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn

–       01/2010-8/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và hợp quy

–       8/2013- 2/2016: Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và hợp quy

–       2/2016 đến nay: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Về đảng, đoàn thể
  • Bí thư Chi bộ Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy nhiệm kỳ 2014-2015 và nhiệm kỳ 2015-2017;
  • Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2007-2012;
  • Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng nhiệm kỳ 2004-2007; 2007-2010;
  • Ủy viên BCH Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2002-2007;
  • Bí thư Chi đoàn Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn từ năm 2001 đến năm 2005.