Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Một 3, 2018 | 1:42 - Lượt xem: 3493

Nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được phê duyệt theo Quyết định số 712/QĐ-Ttg, ngày 21/05/2010 của Thủ tướng chính phủ, hằng năm Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt nam được giao nhiệm vụ “Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)”. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 (mã số 02/2017-DA1), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp và các cơ quan hữu quan tổ chức 10 hội nghị phổ biến TCVN và QCVN; và 8 khóa đào tạo cho các doanh nghiệp về hoạt động xây dựng và áp dụng TCCS. Các chương trình phổ biến và đào tạo đã đạt được các mục tiêu:

– Giúp doanh nghiệp hiểu và áp dụng đúng các QCVN, TCVN; tiếp cận thông tin cập nhật, công nghệ tiên tiến thông qua các tiêu chuẩn, quy chuẩn từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phù hợp với những yêu cầu của quản lý nhà nước, xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm, thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường quốc tế thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn được hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế;

– Giúp nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với hoạt động tiêu chuẩn hóa, thực hiện hoạt động tiêu chuẩn hóa đúng quy định và đưa hoạt động này trở thành công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Về phía cơ quan quản lý, các hội nghị cũng là cơ hội giúp các nhà quản lý nắm bắt tình hình thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, từ đó đưa ra kế hoạch, quy hoạch xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đáp ứng được thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức và cá nhân quan tâm có thể download các tài liệu phổ biến theo đường link dưới đây.

+ Hội nghị phổ biến TCVN về Mũ bảo vệ cho người đi mô tô xe máy, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (Tài liệu số 1)

+ Hội nghị phổ biến 1 thông tư sửa đổi QCVN 04:2009/BKHCN và 17 TCVN về dây và cáp điện, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (Tài liệu số 2)

+ Hội nghị phổ biến 01 QCVN và 11 TCVN về An toàn đồ chơi trẻ em, tại TP Hồ Chí Minh (Tài liệu số 3)

+ Hội nghị phổ biến 20 TCVN về Phân bón, tại TP Hồ Chí Minh (Tài liệu số 4)

+ Hội nghị phổ biến 15 TCVN Gỗ và sản phẩm gỗ, tại Đồng Nai (Tài liệu số 5)

+ Hội nghị phổ biến 10 TCVN về Đồ uống, tại TP Hồ Chí Minh (Tai lieu so 6)

+ Hội nghị phổ biến 16  TCVN về Tiếng ồn trong môi trường, tại TP Hồ Chí Minh (Tài liệu số 7)

+ Hội nghị phổ biến 20 TCVN về Gia vị tại TP Hồ Chí Minh (Tài liệu số 8)

+ Đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và áp dụng  TCCS cho doanh nghiệp (Tài liệu số 9).