Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp cho máy móc nông nghiệp và thủy sản.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 26, 2018 | 14:13 - Lượt xem: 1323

Ngày 29/5/2018, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp cho máy móc nông nghiệp và thủy sản. Căn cứ Mục 20 và 24 của Đạo luật Cộng hòa số 10601, còn được gọi là Luật Cơ giới Nông nghiệp và Thủy sản và các quy định thực hiện, hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận phù hợp (CC) cho máy móc nông nghiệp và thủy sản được ban hành để hướng dẫn và thông tin cho các cơ quan chính phủ, tư nhân, nông dân và ngư dân. Các hướng dẫn sẽ bao gồm các chính sách và cơ chế trong việc ban hành CC cho máy móc nông nghiệp và thủy sản với Tiêu chuẩn quốc gia Philippine/Tiêu chuẩn kỹ thuật nông nghiệp Philippine (PNS/PAES). Mục đích của Dự thảo nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, tạo sự cạnh tranh công bằng. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo trên toàn quốc. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 28/7/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PHL/18_2740_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/205