Phiếu khảo sát 1: Nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2019 | 9:50 - Lượt xem: 1797

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã dành thời gian tham gia cuộc khảo sát.

Với mục đích khảo sát: Xác định nhu cầu của doanh nghiệp về các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa làm cơ sở xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2030 (theo yêu cầu tại Nghị quyết 23-NQ/TW; Nghị quyết 139/NQ-CP…).
Tất cả thông tin doanh nghiệp cung cấp tại Phiếu khảo sát này sẽ được bảo mật, ẩn danh, chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu nêu trên và sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp.

Vui lòng gửi Phiếu khảo sát bằng một trong các các hình thức sau:
– Gửi qua bưu điện, địa chỉ: Tổng cục TCĐLCL, 08 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

– Gửi qua fax: 024.37911625

– Gửi qua hộp thư điện tử, Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
– Người liên hệ: Nguyễn Kim Thanh, điện thoại: 02437911626; 0856068899./.

Xem chi tiết mẫu khảo sát tại đây Phiếu khảo sát 1Công văn 719.TĐC-KHTC0001