Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 3 năm 2023 và kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2024

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 5, 2024 | 22:34 - Lượt xem: 409

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành 2 quyết định: Quyết định số 3276/TĐC-TC ngày 29/12/2023 về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 3 năm 2023 và Quyết định số 3243/TĐC-TC ngày 27/12/2023 phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2024.

Dưới đây là các quyết định liên quan:

Quyết định 3276/TĐC-TC phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đợt 3 năm 2023

Quyết định số 3243/TĐC-TC tại đây!