Phát triển các chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia – tìm hiểu giá trị và mức độ phù hợp của lĩnh vực công nghệ trọng yếu

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 8, 2023 | 12:11 - Lượt xem: 696

Đây là chương trình Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng trong các ngày từ 8 – 12/5/2023

Với vai trò là thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) đã chủ trì tổ chức Hội thảo khu vực về “Phát triển các chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia – tìm hiểu giá trị và mức độ phù hợp của lĩnh vực công nghệ trọng yếu”.

Quang cảnh chương trình Hội thảo

Trong bối cảnh các nước trong khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến xây dựng và thực thi Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia. Để thực hiện Kế hoạch Hành động hỗ trợ các nước đang phát triển giai đoạn 2021 -2025, hội thảo sẽ giúp cho Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippine và Cam-pu-chia có cơ hội cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia, cách thức thu hút sự tham gia của các bên liên quan nhằm nâng cao năng lực cho các nước quốc gia thành viên Đông Nam Á của ISO trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu (CET) nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia trên thế giới cần đưa ra tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng các tiêu chuẩn để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của quốc gia mình, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân cũng như tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu, định hướng cho phát triển kinh tế.

Đại biểu các nước, giảng viên từ ISO tham dự Hội thảo

Chiến lược Tiêu chuẩn hóa Quốc gia (NSS) là một lộ trình chính sách để một quốc gia thực hiện nhằm đảm bảo các ưu tiên chiến lược quốc gia của mỗi nước được hỗ trợ bởi các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia (NSB) có liên quan và các tiêu chuẩn quốc tế. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của NSS là dựa trên các ưu tiên về kinh tế, xã hội và môi trường của quốc gia phù hợp rõ ràng với chiến lược quốc gia tổng thể – và nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển các tiêu chuẩn. Vì vậy, Hội thảo cũng chia sẻ kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm để mỗi nước thiết lập các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa, đề ra các định hướng cơ bản và chương trình hành động toàn diện, tạo cơ sở hạ tầng cho việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm hội nhập quốc tế.….

Ngọc Minh – Vụ Hợp tác quốc tế