Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), bài hát chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 28, 2021 | 15:06 - Lượt xem: 1852

Ngày 04/4/1962, Viện Đo lường – Tiêu chuẩn trực thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước, cơ quan tiền thân của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) được thành lập theo Nghị định số 43/CP của Hội đồng Chính phủ.

Là cơ quan hạt nhân và đầu mối về hoạt động TCĐLCL trong cả nước, những năm qua ngành TCĐLCL đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội.

Để hướng tới chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành TCĐLCL, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) phát động cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo), bài hát chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành TCĐLCL”.

Cụ thể thể lệ như sau:

 1. Đối tượng dự thi
 • Cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã làm, đang làm việc trong ngành TCĐLCL;
 • Các tổ chức, cá nhân quan tâm hoạt động TCĐLCL.
 1. Quy định về tác phẩm dự thi
 • Thể hiện được đặc trưng, tiêu biểu về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành TCĐLCL đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế – xã hội.
 • Biểu trưng (Logo), bài hát là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.
 • Không được sử dụng các biểu trưng (logo), bài hát hoặc các phần thể hiện của biểu trưng (logo), bài hát khác đã được lưu hành hoặc được công bố bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài.
 • Biểu trưng (Logo), bài hát dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
 • Nội dung và hình thức của biểu trưng (logo), lời và nhạc bài hát không vi phạm hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 1. Quy định với các tác giả có tác phẩm dự thi

– Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không sử dụng biểu trưng (logo), bài hát tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác;

– Tác giả của mẫu thiết kế được chọn làm biểu trưng (logo), bài hát kỷ niệm 60 năm phải có trách nhiệm nộp bản mềm và chỉnh sửa mẫu được chọn cho phù hợp với yêu cầu của Ban Tổ chức;

– Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi, tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế biểu trưng (logo), bài hát;

– Không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

 1.  Quy định bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đoạt giải

Tổng cục sở hữu bản quyền sử dụng đối với mẫu biểu trưng (logo), bài hát được sử dụng làm biểu trưng “60 năm thành lập ngành TCĐLCL”.

 1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tác phẩm
 • Thời gian: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01 – 31/01/2022.
 • Địa điểm: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37911606 hoặc email: vptdc@tcvn.gov.vn.

III. Cơ cấu giải thưởng

– 01 Giải nhất đối với biểu trưng (logo) kỷ niệm 60 năm ngành TCĐLCL;

– 01 Giải nhất đối với bài hát kỷ niệm 60 năm ngành TCĐLCL;

– Giá trị giải thưởng do Ban tổ chức công bố khi có kết quả.

Hải Ninh