Phản hồi về bất cập khi gắn thiết bị in chứng từ tại cây xăng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 4, 2018 | 4:03 - Lượt xem: 1950

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Hoàng Bình Luận đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại yêu cầu lắp thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu, bởi quy định này khiến doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn, tốn kém kinh phí lắp đặt máy in hoặc thay mới toàn bộ cột xăng dầu cũ.

Theo ý kiến của ông Luận, việc này không mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng hoặc cơ quan quản lý Nhà nước mà đơn thuần chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu cột xăng dầu.

Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Khoản 7, Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ban hành ngày 25/8/2015 quy định, từ ngày 1/7/2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu có gần 3 năm chuẩn bị thực hiện quy định này.

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ nói chung đều nhận thức rõ văn minh thương mại, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp khi bán lẻ đều sẵn sàng cung cấp chứng từ. Nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu đã chủ động thực hiện ngay quy định mà không chờ đến ngày 1/7/2018.

Trong quá trình tổ chức xây dựng, trình ban hành Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, Tổng cục đã tổ chức nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy định về gắn thiết bị in chứng từ bán hàng.

Vì vậy, Thông tư không quy định cụ thể “phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột đo xăng dầu” và cũng không quy định cụ thể “phải in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng cho khách hàng”.

Như vậy, trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu tại cùng một địa điểm, có thể sử dụng chung thiết bị in chứng từ cho các cột đo xăng dầu này; việc in và cung cấp chứng từ chỉ thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và phải bảo đảm không gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Cho đến nay, Tổng cục chưa nhận được công văn hay báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn về việc này.

Chinhphu.vn