Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2023

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 17, 2023 | 11:25 - Lượt xem: 15178

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2023, các tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ tri thức.

Chủ đề Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2023

Năm 2023, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam theo chủ đề: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – động lực phát triển bền vững” và khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”.

Nội dung hoạt động bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm (18/5/1963 – 18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam: “Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân…”; Kỷ niệm 10 năm (18/5/2014-18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển ngành KH&CN nước nhà.

Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và ĐMST; các mục tiêu, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và ĐMST đến năm 2030, phương hướng, nhiệm vụ khoa học công nghệ và ĐMST của ngành KH&CN đến năm 2025.

Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ và ĐMST nổi bật góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, có các không gian sáng tạo văn hóa đi cùng với sáng tạo công nghệ.

Nhân dịp này, Bộ KH&CN đã, đang và sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức chuỗi sự kiện lớn của ngành, cụ thể: Lễ hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; Lễ trao Giải thưởng báo chí KH&CN và Kỷ niệm 10 năm tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí về KH&CN; Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023; Ngày hội STEM 2023; tham gia Techfest quốc tế tại Lào, Hàn Quốc, Australia,…

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam. Tham dự Lễ kỷ niệm có GS.VS Đặng Vũ Minh – Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam; TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam.

Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 đã trở thành dịp để các bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các cơ chế, chính sách mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dịp để giới thiệu những thành tựu nổi bật của KH&CN, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; tôn vinh, ghi nhận đóng góp của cộng đồng khoa học và công nghệ đối với đất nước.

Những năm qua, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ chế, chính sách về KH&CN đã được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để khoa học và công nghệ thực sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Ngày KH&CN năm 2023 với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ và đỏi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – động lực phát triển bền vững”. Đây chính là thông điệp của niềm tự hào, niềm tin, là kỳ vọng, khát vọng của Dân tộc, của Đất nước, của Đảng đối với đội ngũ trí thức và những người làm công tác khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định, Ngày KH&CN 18/5 năm nay đối với Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt ý nghĩa. Chúng ta vừa long trọng tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023). Buổi lễ đã được vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều đồng chí là lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết thêm, với vai trò và vị trí là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoạt động thiết thực trong việc tổ chức tên các hoạt động như nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống, tư vấn phản biện và giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức trong đó hoạt động báo chí và xuất bản, hợp tác quốc tế, tôn vinh trí thức đối với các nhà khoa học và công nghệ, với tất cả tần lớp nhân dân tạo nên phong trào thi đua yêu nước rộng khắp cả nước.

Ngoài ra, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm để ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, qua đó đã tác động to lớn đến phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh của đất nước, từng bước trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Có thể nói, mỗi bước tiến, bước đi lên rất đáng hào tự hào của dân tộc ta trong xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc không thể thiếu, không thể tách rời với sự đóng góp của trí thức KH&CN nước nhà, của những người yêu khoa học và sáng tạo đang suốt ngày đêm làm việc vì đất nước và Dân tộc.

Hòa chung với không khí chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam, nhiều tỉnh thành cũng đã diễn ra nhiều hoạt động. Tiêu biểu như tại Bắc Giang, các hoạt động chào mừng diễn ra từ ngày 14/5-19/5/2023: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông qua nhiều hình thức, viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử; xây dựng chuyên trang KH&CN chủ đề chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; thực hiện đăng tải các phóng sự, phim tài liệu về KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức mít tinh chào mừng ngày KH&CN Việt Nam. Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện chào mừng năm nay sẽ tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho ngành KH&CN; Trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang lần thứ II (năm 2023). Đây chính là dịp để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN tỉnh trong việc tham mưu hoạch định chính sách; cũng như thấy được rõ hơn vai trò của KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Trong khi đó, Đại học Thái Nguyên tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN, vai trò của khoa học công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng và ban hành các quy định về KH&CN trong Đại học. Đặc biệt trong chuỗi sự kiện chào mừng năm nay, Đại học Thái Nguyên tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHTN năm 2023; phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày hội STEM; Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022; Triển khai công tác tổ chức các hội thảo quốc tế, quốc gia.

Tại Cà Mau, nhiều hoạt động cũng được diễn ra như: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH,CN & ĐMST nổi bật góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024”, nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất và đời sống…

Các tỉnh thành khác cũng đang tập trung lên kế hoạch cụ thể cho các hoạt động hưởng ứng ngày hội đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Theo VietQ