Nhiều doanh nghiệp TP. HCM đạt giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 11, 2019 | 15:28 - Lượt xem: 918

Năm 2018, TP. HCM có 3 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 1 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế – Châu Á Thái Bình Dương.

Năm 2018, TP. HCM có 3 doanh nghiệp trong tổng số 22 doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là Công ty Cổ phần KIZUNA JV, Công ty Cổ phần Kim loại màu và nhựa Đồng Việt, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàn Mỹ và 1 doanh nghiệp trong tổng số 2 đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế – Châu Á Thái Bình Dương là Công ty cổ phần Nhựa  Bình Minh.

Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, tính đến giữa năm 2018 thành phố đã có 117 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó có 20 doanh nghiệp đạt giải vàng. Đặc biệt, TP. HCM đã có 8/44 doanh nghiệp trên cả nước đạt Giải thưởng Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương.

Nhiều doanh nghiệp TPHCM đạt giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

 Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh là một trong hai doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương

Ông Thanh cho biết thêm, hiện có khoảng 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được Sở KH&CN hỗ trợ tư vấn, đào tạo để nâng cao năng suất chất lượng. Thành phố phấn đấu đến năm 2020 sẽ đưa con số này lên 10.000 doanh nghiệp.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thiết lập và  triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 07 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) – Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Mỹ. Đây là Giải thưởng được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu học tập khi xây dựng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của mình. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là Giải thưởng Nhà nước duy nhất về chất lượng, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng và là Giải thưởng nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Các Doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được chia thành 4 loại hình: Doanh nghiệp sản xuất lớn; Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; Doanh nghiệp dịch vụ lớn và Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Các Doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được chia thành 4 loại hình: Doanh nghiệp sản xuất lớn; Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; Doanh nghiệp dịch vụ lớn và Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

Các doanh nghiệp tham gia Giải được đánh giá dựa vào 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm 02 loại: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Việc đánh giá và tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tiến hành theo 2 cấp: Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương/Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành và Hội đồng Quốc gia. Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề xuất, Hội đồng Quốc gia lựa chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG hằng năm.