Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 29, 2018 | 14:15 - Lượt xem: 1310

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ. Cụ thể, Điều 5 sẽ được sửa đổi, các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đang áp dụng tiêu chuẩn tự nguyện tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên sẽ xem xét thực hiện áp dụng tiêu chuẩn bắt buộc đối với các sản phẩm này. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có
hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 03/9/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3480_03_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/603