Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đối với Đạo luật về Sử dụng Năng lượng Hợp lý

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 21, 2019 | 8:29 - Lượt xem: 1053

Ngày 31/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đối với Đạo luật về Sử dụng Năng lượng Hợp lý.

Dự thảo sẽ đưa ra các tiêu chí để xem xét độ hiệu quả tiêu thụ năng lượng, phương pháp đo lường, yêu cầu ghi nhãn… của các sản phẩm liệt kê trong cột 4. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào mùa xuân 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 01/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_0557_00_e.pdf

Nguồn tbt.gov.vn