Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định đối với các sản phẩm thuốc thú y và quy định về sản xuất và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thuốc thú y.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 21, 2019 | 8:39 - Lượt xem: 1036

Ngày 18/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định đối với các sản phẩm thuốc thú y và quy định về sản xuất và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thuốc thú y.

Cụ thể, Dự thảo sẽ giới thiệu các biện pháp kiểm soát chất lượng mới đối với thuốc thú ý. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 3 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày công bố trên KAMPO . Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 19/3/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_0328_00_e.pdf

Nguồn tbt.gov.vn