Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh Quy định điều chỉnh đối với các sản phẩm thuốc thú y – Kiểm soát việc sản xuất và chất lượng thuốc thú y

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 11, 2019 | 10:08 - Lượt xem: 1058

Ngày 18/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh Quy định điều chỉnh đối với các sản phẩm thuốc thú y – Kiểm soát việc sản xuất và chất lượng thuốc thú y. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng sự tiến bộ của khoa học và công nghệ sản xuất thuốc thú y. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 03 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 03 năm kể từ đăng trên công báo chính thức. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 19/3/2019./.

Nguồn tbt.gov.vn