Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 20, 2018 | 2:54 - Lượt xem: 1196

Ngày 20/2/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học sẽ được sửa đổi để bổ sung tiêu chuẩn đối với một sản phẩm vắc xin mới được phê duyệt. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 22/3/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_1028_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/586

(Nguồn:tbt)