Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi danh mục các chất độc hại

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 27, 2018 | 16:58 - Lượt xem: 977

Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi danh mục các chất độc hại. Cụ thể, theo quy định của Đạo luật kiểm soát các chất độc hại, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi chỉ định thêm 4 chất vào danh mục các chất độc hại. Mục đích của Dự thảo nhằm kiểm soát cần thiết đối với các chất có hại với sức khoẻ. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 15/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/1/2019. Hạn cuối cùng đểcác nước Thành viên WTO đưa ra góp ý là ngày 14/12/2018. Thông tin chi tiết của
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/609

Nguồn tbt.gov.vn