Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn cho phân bón thông thường

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 31, 2018 | 15:46 - Lượt xem: 1290

Ngày 03/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn cho phân bón thông thường. Cụ thể, sẽ thiết lập tiêu chuẩn đối với phân bón được sản xuất từ chất thải thực phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm phản ánh sự tiến bộ của khoa học và công nghệ nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe con người và thúc đẩy năng suất nông nghiệp. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 8/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 09/2018. Các nước thành viên WTO có 30 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3426_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/602