Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Chỉ định chất “Shitei Yakubutsu”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 19, 2019 | 14:11 - Lượt xem: 1072

Ngày 26/2/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Chỉ định chất “Shitei Yakubutsu” phải tuân thủ Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm Dược phẩm và Thiết bị Y tế.

Các chất có thể tác dụng đến hệ thống thần kinh trung ương (ảnh minh họa)

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào 19/2/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau vào 01/3/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1103_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/620

Nguồn tbt.gov.vn