Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Pháp lệnh thực thi luật quản lý phân bón

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 7, 2018 | 8:26 - Lượt xem: 1275

Ngày 18/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Pháp lệnh thực thi luật quản lý phân bón  trong thông báo mã G/TBT/N/JPN/583.

Hiện nay các thành phần có nguồn gốc từ gia súc, bao gồm cả gelatin và collagen, có thể được sử dụng cho phân bón với điều kiện các thành phần này phải trải qua các biện pháp để làmtrơ prion(viết tắt của proteinaceous infectious particle -on cho prion) hoặc giữ gia súc khỏi các nguồn prion.

Gelatin bò và collagen bò được phép sử dụng như một thành phần phân bón mà không cần thực hiện các biện pháp này.

Ngoài ra, để sử dụng gelatin xương thịt và collagen như một thành phần của phân bón, cần có thêm các biện pháp để giảm sự lây nhiễm sẵn có.

Dự thảo này có thời gian dự kiến thông qua vào tháng 2 năm 2018.

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 3 năm 2018.

Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 17/2/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0446_00_e.pdf

(Nguồn:tbtvn)