Nhật Bản: Sửa đổi tiêu chuẩn về hiệu quả tiêu thụ năng lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021 | 15:05 - Lượt xem: 1880

Nhằm thúc đẩy hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng liên quan đến sản phẩm bình nóng lạnh, Nhật Bản đã đưa ra Dự thảo sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Mới đây, Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) theo Đạo luật Sử dụng Năng lượng Hợp lý và Dự thảo Sửa đổi một phần Các quy định an toàn đối với phương tiện giao thông đường bộ.

Cụ thể, Nhật Bản sẽ sửa đổi tiêu chuẩn về hiệu quả tiêu thụ năng lượng, phương pháp đo lường,… của các sản phẩm được liệt kê trong cột 4.

Mục đích của dự thảo nhằm thúc đẩy hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng liên quan đến sản phẩm bình nóng lạnh để đối phó với sự gia tăng tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực gia dụng, biến đổi khí hậu…

Bên cạnh đó, Nhật Bản đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần các quy định an toàn đối với phương tiện giao thông đường bộ. Cụ thể, các phương tiện giao thông đường bộ phải bắt buộc lắp đặt OBFCM (Thiết bị giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu và/hoặc năng lượng), dựa trên Quy định của Liên minh Châu Âu (EU) 2017/1151).

Trước đó, Trung Quốc cũng đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Ống phanh: Cấu trúc, Hiệu suất và Phương pháp thử. Dự thảo tiêu chuẩn này quy định về cấu trúc, yêu cầu tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với ống phanh, khớp nối ống phanh và cụm ống phanh dùng cho ô tô, mô tô, xe gắn máy và rơ moóc. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu dùng. 

Hà My