Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với với LNG

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 21, 2018 | 9:12 - Lượt xem: 1449

Dự báo lượng khí sản xuất nội địa sẽ giảm dần từ sau năm 2020 dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung gây mất cân đối cung – cầu. Khí tự nhiên thiếu hụt sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng Quốc gia vì khí tự nhiên đóng góp 30% sản lượng điện của cả nước. Trước thực trạng trên, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam – PVGas đang triển khai các dự án nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung khí trong nước cũng như mở rộng thị trường cung cấp/tiêu thụ khí.
LNG nhập khẩu vào Việt Nam là một sản phẩm hoàn toàn mới. Vì vậy, cần xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về các chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm LNG phục vụ công tác quản lý và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động nhập khẩu và kinh doanh LNG tại Việt Nam. Trước yêu cầu này, năm 2017, trong khuôn khổ thực hiện Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành Công nghiệp, Bộ Công Thương đã giao Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP thực hiện 03 nhiệm vụ về nghiên cứu và xây dựng dự thảo các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật đối với LNG.
Khí tự nhiên đóng góp 30% sản lượng điện của cả nước
Cụ thể, PVGAS đã thực hiện nghiên cứu và xây dựng dự thảo các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với LNG bao gồm: (1)TCVN- Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với LNG thương mại; (2) TCVN – Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đo đếm LNG lỏng và (3) TCVN -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận chuyển LNG và iso-tank chứa LNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ.
Ông Hoàng Hải Thành, đại diện PVGas – thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, LNG là nhiên liệu được phổ biến trong bối cảnh nguồn dầu thô đang suy giảm và yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm mới chưa từng có ở Việt Nam do vậy các yêu cầu kỹ thuật và các phương pháp đo đếm LNG chưa được nghiên cứu và xây dựng. Các TCVN về kỹ thuật đối với LNG được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới như ISO, ASTM, EN , cập nhật phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như  làm cơ sở để các thành phần kinh tế tham gia nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng LNG. 
KS. Hoàng Hải Thành trình bày kết quả nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ
Cụ thể, dự thảo TCVN – Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với LNG thương mại quy định đặc tính của LNG và các vật liệu được sử dụng trong công nghiệp LNG. Tiêu chuẩn cũng đưa ra các hướng dẫn về các biện pháp bảo đảm an toàn và sức khở khi làm việc với LNG. Tài liệu này nhằm hướng dẫn cho những người thực hiệ công tác thiết kế hoặc vận hành các công trình LNG. 
TCVN- Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đo đếm LNG lỏng quy định các bước cần thiết để đo đếm khối lượng hàng hóa trên các phương tiện chuyên chở LNG. Tiêu chuẩn này quy định các bước cần thiết để đo đếm khối lượng hàng hóa trên các phương tiện chuyên chở LNG. Tiêu chuẩn bao gồm nhưng không giới hạn việc đo thể tích lỏng, thể tích hơi, nhiệt độ, áp suất và tính tổng khối lượng hàng hóa đồng thời mô tả việc sử dụng các hệ thống đo lường thường được sử dụng trên các phương tiện chuyên chở LNG. Tiêu chuẩn này áp dụng trong kinh doanh LNG chuyên chở bằng tàu và giao nhận LNG từ tàu lên bờ
TCVN – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận chuyển LNG và iso-tank chứaLNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ quy định. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và sử dụng bồn và xe bồn chuyên dụng dùng để vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với thể tích trên 1000 lít. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại bồn gồm: Bồn gắn cố định trên xe, bồn có thể tách rời và tuân thủ các quy định đối với vật liệu nguy hiểm.
Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia phản biện và góp ý các dự thảo TCVN về yêu cầu kỹ thuật đối với LNG do PVGAS – CTCP thực hiện
Sau hơn 1 năm nghiên cứu và xây dựng dự thảo các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật đối với LNG, ngày 16/11/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu do PVGas – CTCP thực hiện.
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, GS.TS Nguyễn Thu Hà, Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Lọc, Hóa dầu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đơn vị thực hiện đề tài đồng thời khẳng định đề tài mang tính cấp thiết cao trong bối cảnh cung – cầu năng lượng như hiện nay của Việt Nam. 
Các thành viên hội đồng gồm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực công nghệ hóa học, dầu khí, lọc hóa dầu đã có nhiều ý kiến phản biện và đóng góp góp về chuyên môn nhằm giúp hoàn thiện dự thảo các tiêu chuẩn. TS Đỗ Xuân Đồng, Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Công Thương đề nghị đơn vị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các tiêu chuẩn. Sau đó, Bộ Công Thương sẽ xin ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và chuyển Bộ Khoa học thẩm định và ban hành tiêu chuẩn. 
Vụ Khoa học và công nghệ​