Ngày Pháp luật Việt Nam: Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 4, 2020 | 13:50 - Lượt xem: 987

 Ngày 11/9/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Theo đó, với mục đích thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoat động thường xuyên, phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật của các năm trước khắc phục những hạn chế, tồn tại để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia.

Các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật cụ thể: “Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức”; “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật”; “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”; “Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức”; “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”.

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thược tôn pháp luật cho mọi người.

Hà My