Ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu: Chuyên gia kiến nghị 7 giải pháp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Hai 12, 2022 | 21:24 - Lượt xem: 921

Trước những diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng nhiều thủ đoạn tinh vi trong lĩnh vực xăng dầu, các chuyên gia nhận định cần có giải pháp quyết liệt để hạn chế tình trạng này.

Gần đây, tình hình buôn lậu xăng dầu diễn biến rất phức tạp, các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng, chính vì vậy cần có giải pháp quyết liệt để hạn chế tình trạng này. Theo ông Trần Quốc Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá (Tổng cục TCĐLCL) để giải quyết tình trạng trên, thứ nhất, cần nghiên cứu cơ chế, biện pháp quản lý, kiểm tra chất lượng xăng dầu trong bối cảnh phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0;

Thứ hai, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, quá trình sản xuất. Trong đó, chú trọng hoạt động kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra chất lượng xăng dầu giữa cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với cơ quan Thanh tra chuyên ngành, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an,…

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành theo Quyết định số 36/2010/ QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Cần có những giải pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu. (ảnh minh họa) 

Thứ tư, tăng cường năng lực cho hệ thống cơ quan kiểm tra chất lượng thuộc ngành KH&CN. Bổ sung, tăng cường nhân lực cho Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, Chi cục TCĐLCL địa phương. Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm nhanh cho các cơ quan kiểm tra chất lượng xăng dầu từ trung ương đến địa phương. Tăng cường kinh phí cho hoạt động kiểm tra.

Thứ năm, nâng cấp phần mềm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu kết nối 1 cửa Quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng xăng dầu của Bộ KH&CN.

Thứ sáu, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu cho hệ thống cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác quản lý chất lượng xăng dầu: Trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu với các nước; Tiếp nhận và xử lý thông báo cảnh báo quốc tế về chất lượng xăng dầu; Kiểm tra chất lượng xăng dầu tại nước sản xuất.

Cũng theo ông Tuấn, thời gian tới, trong trạng thái linh hoạt, thích ứng an toàn Covid-19, cần định hướng những nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể là tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra đối với các mặt hàng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN, đảm bảo thích ứng an toàn Covid-19. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các DN nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin quản lý giữa cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa với các cơ quan liên quan… Tăng cường nguồn lực, nhân lực, kinh phí cho hoạt động khảo sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Hà My