Năng suất hay chất lượng – bạn nên bắt đầu từ cái gì

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2017 | 2:24 - Lượt xem: 1464

Năm 1999 Juran dự báo rằng thế kỷ 21 là “Thế kỷ của Chất lượng – A century of Quality”, còn thể kỷ 20 là “Thế kỷ của Năng suất”.
Tại Việt nam, thời gian nào chúng ta đã tập trung vào chiến lược Chất lượng và thời gian nào đã tập trung vào Năng suất để cạnh tranh ?

Theo Juran, sự nổi lên của cường quốc kinh tế Nhật bản so với Mỹ, Anh và Đức là do họ đã tập trung cạnh tranh bằng chất lượng, khởi đầu từ những năm 1950, rồi kéo qua 1960, tới 1970 – họ đã vượt qua các nước phương Tây. Điều đó đòi hỏi các nước phương Tây phải có những giải pháp đáp trả, và cuộc cách mạng về Chất lượng từ các nước phương Tây bắt đầu lại từ năm 1980 kéo qua thế kỷ 21.

Tại Việt nam, thời gian nào chúng ta đã tập trung vào chiến lược Chất lượng và thời gian nào đã tập trung vào Năng suất để cạnh tranh ?

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chúng ta đã có hơn 2 thập niên chất lượng, thập nhiên thứ 1 trong giai đoạn năm 1995 – 2005 và thập niên thứ 2 đã trôi qua, 2006 – 2015. Trong 20 năm qua chúng ta luôn kiên trì tập trung quảng bá, đào tạo, tư vấn hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý về chất lượng, môi trường như ISO 9000, 14000, OHSAS 18000, và một số công cụ như 5S, Lean, TQM ….

Tuy nhiên, tới nay hàng hóa, dịch vụ của Việt nam gần như đang được định vị gắn liền với “sản phẩm thô, giá trị gia tăng thấp, không an toàn, chất lượng thấp nhưng giá bán lại cao, hay bị chặt chém” và năng suất lao động của con người, tổ chức, doanh nghiệp Việt đang thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực.

Năng suất hay Chất lượng – bạn sẽ chọn cái gì để bắt đầu trước ?