Nâng cao trình độ tin học cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Ủy ban TCĐLCLQG

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Sáu 29, 2024 | 11:41 - Lượt xem: 179

Ngày 29/6, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức khóa đào tạo tin học.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐCĐS ngày 04/3/2024 về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2024, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức khóa đào tạo tin học.

Tham dự khóa đào tạo có ông Hà Minh Hiệp – Quyền Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, cùng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế và mở rộng các mối quan hệ quốc tế, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tiếp cận với nền khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, tiếp thu những kinh nghiệm về quản lý kinh tế hiện đại, thông thạo với cơ chế thị trường và các mối quan hệ quốc tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực ngày càng được phổ biến, công việc ngày càng đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp phải biết ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc, đặc biệt là phải thông thạo tin học văn phòng và ứng dụng internet, nhất là khả năng, kỹ năng chọn lọc thông tin trong giai đoạn hiện nay.

Xuất phát từ tình hình trên việc đào tạo tin học tại Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia là rất cần thiết và hữu ích.

Buổi đào tạo đã giúp học viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về tin học, có thể hiểu và làm được các thao tác cơ bản để soạn thảo văn bản trong Word và các thao tác tính toán trên bảng tính Excel…

Buổi đào tạo diễn ra trong hai ngày 29/6 và 6/7 tại Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Ngô Ngọc Tú