Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ về năng suất lao động tại tỉnh Yên Bái

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Bảy 8, 2023 | 21:56 - Lượt xem: 773

Sáng ngày 8/7, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Câu lạc bộ Năng suất Học viện Báo Chí và Tuyên truyền tổ chức Diễn đàn “Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ về năng suất lao động”.

Tham dự Diễn đàn các cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã được nghe ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL trình bày về một số nội dung như tình hình tăng trưởng GDP cả nước; tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam và một số nước Châu Á; năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam 2021-2022; so sánh năng suất lao động giữa các nước. 

Đồng thời, truyền đạt một số chuyên đề như: đánh giá nhu cầu về quản lý đổi mới sáng tạo; hình thành tư duy năng suất; chuyên nghiệp hóa quản lý đổi mới sáng tạo; tiêu chuẩn về quản lý đổi mới sáng tạo…

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại và phát triển, yếu tố quan trọng và quyết định đến tăng trưởng của mọi quốc gia chính là khoa học – công nghệ. Trong đó, năng suất lao động là điều kiện then chốt đảm bảo cho mọi thành công tăng trưởng trên cơ sở khoa học – công nghệ luôn được cải tiến phù hợp với tính chất, phạm vi, quy mô của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, khoa học công nghệ là yếu tố giúp các nền kinh tế đang phát triển thoát khỏi thu nhập trung bình và chuyển đổi nền kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu. Vì vậy, việc triển khai năng suất chất lượng vào các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp luôn là vấn đề cần được quan tâm, nhằm phát triển bền vững.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong các cơ quan, đơn vị đã và đang góp phần đáng kể vào tiến trình cải cách hành chính theo mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tích cực, chung tay thúc đẩy chuyển đổi số… 

Diễn đàn là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tỉnh đáp ứng năng lực, phẩm chất, uy tín và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong tình hình mới. 

Hà My