Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của các DNVVN trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 26, 2018 | 11:27 - Lượt xem: 1622

Ngày 22/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1145/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện năm 2018 thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020″.
Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của ngành, doanh nghiệp. Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong kỹ thuật canh tác và ứng dụng vào cây trồng vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng cao. Ứng dụng, đổi mới công nghệ khai thác, sơ chế, bảo quản, chế biến sâu, tăng giá trị sản phẩm, hàng hóa nông – lâm – thủy sản xuất khẩu chủ lực. Do đó, sản phẩm, hàng hóa chủ lực là sản phẩm, hàng hóa đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, ngành kinh tế, địa phương được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: Giá trị gia tăng, hàm lượng khoa học và công nghệ cao; kim ngạch xuất khẩu cao; có tiềm năng xuất khẩu lớn; sản phẩm, hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu, sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương sản xuất…
Trên cơ sở đó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện năm 2018 thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020 với 02 nội dung trọng tâm: Hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp sau thu hoạch theo hướng công nghiệp nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Đồng thời thực hiện 02 nhiệm vụ cụ thể: Hỗ trợ 01 hợp tác xã đầu tư, đổi mới công nghệ sấy long nhãn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công suất 40 ÷ 50 tấn long nhãn/năm; Hỗ trợ 01 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Thời gian thực hiện từ quý II/2018 đến quý IV/2018, trách nhiệm và phối hợp thực hiện Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở KH&CN (Thường trực Ban điều hành dự án NSCL) chủ trì; các sở, ngành, đơn vị liên quan và doanh nghiệp, HTX tham gia dự án./.
Xem chi tiết văn bản TẠI ĐÂY.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La