Nâng cao hiệu quả công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quân đội

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 26, 2019 | 19:54 - Lượt xem: 3018

Ngày 26/8, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Tham dự Hội thảo có Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Trần Văn Vinh cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục. Về phía Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu có Cục trưởng – Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. 

Trong khuôn khổ Hội nghị báo cáo kế hoạch công tác TCĐLCL năm 2020, hai cơ quan đã đánh giá việc triển khai phối hợp công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa hai bên. 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh đánh giá rất cao những bài bản về hoạt động phối hợp giữa Cục TCĐLCL với Tổng cục TCĐLCL trong các hoạt động quản lý, hướng dẫn hoạt động TCĐLCL.

 Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh.

Trong báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch công tác TCĐLCL năm 2018, 06 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019, Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu đã cơ bản xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và triển khai áp dụng tại các đơn vị làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý, kiểm tra, đánh giá chứng nhận chất lượng, các tiêu chuẩn hiện có đã được áp dụng trong quá trình quản lý, sản xuất, sửa chữa, sử dụng, tăng hạn, cải tiến vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, sản phẩm quốc phòng và công trình quốc phòng xây dựng và ban hành. Tổ chức phổ biến áp dụng QCVN, TCVN, TCVN/QS, thông báo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế liên quan đến hoạt động của quân đội.

Cụ thể, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã xây dựng, trình ban hành 90 TCVN/QS, phối hợp cùng Bộ Tài chính hoàn thiện xây dựng, ban hành 12 QCVN Hàng dự trữ quốc gia trong Bộ Quốc phòng; hiện nay đang triển khai xây dựng 12 QCVN Hàng dự trữ quốc gia trong Bộ Quốc phòng theo kế hoạch 2019.

Cục TCĐLCL là tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 đối với các hoạt động sản xuất, sửa chữa vũ khi trang bị, cung cấp trang thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quốc phòng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 2639/TĐC-HCHQ. Cục đã thực hiện đánh giá, chứng nhận lần đầu cho 06 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trong năm 2018; dự kiến thực hiện đánh giá, chứng nhận lần đầu cho 05 đơn vị trong Bộ Quốc phòng trong 06 tháng cuối năm 2019.

Bên cạnh đó, Cục TCĐLCL luôn duy trì tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sử dụng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đặc biệt nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với các dự án đầu tư, chương trình mua sắm của các đơn vị quân đội. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, giám định, nghiệm thu chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa quốc phòng đúng quy định…

Trong năm 2018, 06 tháng đầu năm 2019 Cục TCĐLCL đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm tại 06 cơ sở sản xuất, sửa chữa quốc phòng. Tổ chức giám định chất lượng hàng hóa mua sắm, nhập khẩu và phúc tra chất lượng các chủng loại sản phẩm sau sản xuất, cải tiến.

Kế hoạch định hướng kế hoạch năm 2020, Cục TCĐLCL đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục triển khai xây dựng TCVN/QS cho vũ khí trang bị, sản phẩm hàng quốc phòng mua sắm, sản xuất, sửa chữa, đang khai thác sử dụng; tiêu chuẩn quân sự cấp cơ sở cho vật tư kỹ thuật, quy chuẩn quốc gia đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước;

Tổ chức tập huấn phụ trách cơ sở đo lường chất lượng và chuyên gia đánh giá theo Tiêu chuẩn TCVN/QS 877:2014 trong toàn quân; lập kế hoạch tham gia phối hợp với nhóm công tác để thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL…

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu.  

Về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Tổng cục TCĐLCL, phát huy kết quả hợp tác đã đạt được trong những năm qua, Cục mong muốn Tổng cục tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện để Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp tham gia xây dựng, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Phối hợp trong công tác kiểm tra nhà nước về đo lường và công tác huấn luyện kiểm định viên, thử nghiệm viên. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho cán bộ trong ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng quân đội được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc mà Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu gặp phải. Bên cạnh đó, phía Tổng cục TCĐLCL hoàn toàn nhất trí mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị. 

 Hồng Vân